Privacy- en cookiebeleid

Leesfix, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Leesfix is tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Voor vragen en opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leesfix verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, zoals onze test, en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie om belangrijke, persoonlijke, of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Met die reden vragen wij tijdens de test ook expliciet om de voornaam, niet om de volledige naam. Gegevens die wel worden ingevoerd, in bijvoorbeeld de test, worden niet bewaard. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders in het algemeen dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan kijken wij of je gelijk hebt en verwijderen wij direct deze informatie en passen de website aan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leesfix verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (mits aangemeld);
  • Geautomatiseerde besluitvorming

Leesfix neemt tijdens de test op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leesfix) tussen zit. Tijdens de test berekent ons algoritme op basis van jouw doorgegeven antwoorden, welke persoonlijke voorkeuren jij hebt en dus ook welk boek goed bij jou past. Het belang is duidelijk: jou de beste boeken aanraden die bij jou passen. Jouw doorgegeven voorkeuren worden overigens nooit opgeslagen, ook niet als je jezelf hebt aangemeld voor de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leesfix bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Klassen van deelnemende scholen en namen en e-mailadressen van leerlingen worden elk jaar met ingang van een nieuw schooljaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leesfix verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leesfix gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Dus geen cookies om advertentie-inkomsten te genereren (wij doen namelijk niet aan advertenties), maar wel een NID-cookie om informatie te onthouden en SPAM te weren met een reCAPTCHA-cookie. Voor de test zelf gebruiken we ook een cookie, zodat het systeem weet in welke fase van de test iemand zit en welke vragen er gesteld moeten worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de test, en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en test optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leesfix en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Leesfix wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leesfix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Bestel Leesfix

Wilt u leerlingen ook aan het lezen krijgen? Vul hieronder uw gegevens in en dan komen we zo snel mogelijk bij u terug.